• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - održavanje opreme za dezinfekciju vode

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – održavanje opreme za dezinfkeciju vode,
Tender broj: 06-13-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

PREUZMITE

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 22.04.2016. godine, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016.godinu

 

PREUZMITE