• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava goriva

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava goriva,
Tender broj: 06-14-01-1/18, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - asfaltiranje

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova-asfaltiranje parkinga i pristupnog puta,
Tender broj: 06-13-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE